Tel.: +421 905 940 271

Informácie o projektovej činnosti


Vypracovávame projektové dokumentácie ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia, k stavebnému povoleniu. Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu je vypracovaná zároveň k realizácii stavby. PD k vydaniu územného rozhodnutia je potrebná pre novostavby rodinných domov (ak nebol schválený územný plán danej lokality). Okrem PD na novostavby vypracovávame prestavby, nadstavby a prístavby (rekonštrukcie).


PD k stavebnému povoleniu a realizácii stavby obsahuje


 • Sprievodnú správu
 • Súhrnnú technickú správu
 • Architektúru
 • Energetické projektové hodnotenie
 • Výkaz výmer
 • Statiku
 • Zdravotechniku
 • Plynoinštaláciu
 • Ústredné vykurovanie
 • Elektroinštaláciu
 • Protipožiarnu bezpečnosť stavby

PD architektúry, pre názornosť obsahuje aj axonometrický pohľad na novo navrhovaný krov, kde je priamo vidieť vzhľad a riešenie krovu. Dokumentácia je rovnako obohatená o perspektívne pohľady (vizualizácie) na navrhovaný rodinný dom, takže je možné ho skôr vidieť ako bude zrealizovaný. Spolupracujeme so špičkovými odborníkmi v danej oblasti.

Na podstránke realizácie si môžete prezrieť stavby, ktoré boli projektované našou firmou.


Novostavba RD

Kompletná projektová dokumentácia na novostavbu rodinného domu do Siladíc. Fotografia po zrealizovaní.

Sanácia RD

Sanácia pôvodného rodinného domu, výmena latovania a strešnej krytiny na existujúcej stavbe.

Rozostavaný RD

Rozostavaný rodinný dom, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej mojou firmou.

Interiér

Interiér podkrovného bytu zrealizovaný podľa návrhu a vizualizácií mojou firmou.


Ďalšia projektová činnosť


Zabezpečujeme aj pred projektovú prípravu čo zahŕňa vyhľadanie mapových podkladov, listov vlastníctva, vypracovanie architektonických štúdií a ďalších potrebných úkonov. Taktiež vypracovávame situácie osadenia s projektami prípojok pre katalógové rodinné domy.